ƏLAQƏ

Hüquqi ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., AZ1014, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384

Faktiki ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., AZ1014, R.Behbudov küç., 142D

Call Center: 117
Mob: +99412 55 505 70 97 
Fax: +99412 4980953
e-mail: uniforex@unicapital.az
www.unibank.az /  www.uniforex.az / www.unicapital.az

 

*Təcili müraciətlər üçün alternativ əlaqə vasitəsi: 

Tel: +99412 541 33 33 (daxili nömrələr: 2036 və ya 2685)