Bu gün açıqlanacaq mühüm qlobal məlumatlar

Zaman

Valyuta

Hadisə

Proqnoz

Əvvəlki

29 Sentyabr 2017

10:00

EUR

Almaniyada Pərakəndə Satışlar (Aylıq)

0,5%

-0,6%

10:00

GBP

Nationwide Mənzil Qiymətləri İndeksi (HPI) (Aylıq)

0,2%

-0,1%

10:00

GBP

Nationwide Mənzil Qiymətləri İndeksi (HPI) (İllik)

2,0%

2,1%

10:45

EUR

Fransa İstehlakçı Xərcləri (Aylıq)

0,3%

0,7%

10:45

EUR

Fransa İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (aylıq)

0,2%

0,5%

10:45

EUR

Fransa Harmonizə İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (HICP) (aylıq)

0,6%

0,6%

11:00

CHF

KOF İqtisadi Göstəricisi

107,0

104,1

11:55

EUR

Almaniyada İşsizlik Nisbəti

5,7%

5,7%

11:55

EUR

Almaniyada İşsizlik Nisbəti Dəyişməsi

-5K

-5K

12:30

GBP

Müəssisə sərmayələri

0,0%

0,0%

12:30

GBP

Cari Balans

-15,8B

-16,9B

12:30

GBP

Ümumu Daxili Məhsul  (ÜDM) (rüblük)

0,3%

0,3%

12:30

GBP

Ümumu Daxili Məhsul  (ÜDM) (İllik)

1,7%

1,7%

13:00

EUR

İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (illik)

1,6%

1,5%

13:00

EUR

İtaliya İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (aylıq)

-0,2%

0,3%

13:00

EUR

Baza İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (illik)

1,2%

1,2%

16:00

GBP

Pul Siyasəti Şurasının (MPC) Üzvü Cunliffenin Çıxışı

 

 

16:30

USD

Baza Fərdi İstehlak Xərcləri Qiymət Siyahısı (Aylıq)

0,2%

0,1%

16:30

CAD

Ümumu Daxili Məhsul  (ÜDM) (Aylıq)

0,1%

0,3%

16:30

USD

Fərdi xərclər (Aylıq)

0,1%

0,3%

16:30

CAD

Xam Maddə Qiymətləri İndeksi (RMPI) (Aylıq)

 

-0,6%

16:30

USD

Baza Fərdi İstehlak Xərcləri Qiymət İndeksi (İllik)

1,4%

1,4%

16:30

GBP

Pul Siyasəti Şurasının (MPC) Üzvü Broadbentin Çıxışı

 

 

17:45

USD

Chicago Satınalma Menecerləri İndeksi

58,5

58,9

18:00

USD

Michigan İstehlakçı Hissiyyatı

95,3

95,3

18:00

USD

Michigan İstehlakçı Gözləntiləri

83,2

83,4

18:15

EUR

Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) sədri Mario Draghinin Çıxışı

 

 

18:45

GBP

İngiltərə Mərkəzi Bankının (BoE) sədri Carney-in çıxışı

 

 

19:00

USD

FOMC Üzvü Harkerin Çıxışı

 

 

21:00

USD

Baker Hughes qazılan quyu sayı məlumatı

 

744