İqtisadi təqvim: Əsas xəbərlər (12.03.2019)

03:00 USD - ABŞ Federal Ehtiyyat Sisteminin başçısı J.Pauelin çıxışı.


13:30 GBP - Böyük Britaniyanın ÜDM göstəricisi.


16:30 USD - ABŞ-da istehlakçı qiymətlərinin baza indeksi.

 

*Xəbər saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.