İqtisadi təqvim: 30 oktyabr 2019-cu il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər.

04:30 AUD - Avstraliyada istehlakçı qiymətlərin indeksi (kv/kv) (3kv.);

12:55 EUR - Almaniyada işsizlik səviyyəsinin dəyişməsi (Oktyabr);

16:30 USD - ABŞ-nın ÜDM göstəricisi;

18:00 CAD - Kanadada faiz dərəcəsi haqqında qərarın açıqlanması;

22:00 USD – ABŞ-nın Federal Ehtiyyat Sisteminin faiz dərəcəsi haqqında qərarın açıqlanması.

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib