İqtisadi təqvim: 6 dekabr 2019-cu il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər.

17:30 USD - ABŞ-da qeyri-kənd təsərrüfatı sektorunda çalışan vətəndaşların sayının dəyişməsi (noyabr).

17:30 USD – ABŞ-da işsizlik səviyyəsinin göstəricisi (noyabr).

17:30 CAD – Kanadada məşğulluq səviyyəsinin dəyişməsi (noyabr).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib