İqtisadi təqvim: 10 dekabr 2019-cu il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər.

04:30 AUD - Avstraliyanın yarımillik iqtisadi və büdcə proqnozu.

13:30 GBP - Böyük Britaniyanın ÜDM göstəricisi (kv/kv) (3 kv).

13:30 GBP - Böyük Britaniyanın emal sənayəsində istehsalın həcmi (oktyabr).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib