İqtisadi təqvim: 17 dekabr 2019-cu il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər.

04:30 AUD - Avstraliyanın pul siyasəti haqqında keçirilən yığıncağının protokolu.

13:30 GBP - Böyük Britaniyanın hesablanmış orta əmək haqqı (mükafat daxil olmaqla) (oktyabr).

13:30 GBP - Böyük Britaniyada işsizlik müavinətlərinə dair müraciətlərin sayının dəyişməsi (noyabr).

17:30 USD - ABŞ-da tikinti sektorunda verilən icazələrin sayı (noyabr).

19:00 USD – JOLTS əmək bazarında mövcud olan boş iş yerləri (oktyabr).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib