İqtisadi təqvim: 16 yanvar 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər.

16:30 EUR - Avropa Mərkəzi Bankının monetar siyasət üzrə bəyanatı.

17:30 USD - ABŞ-da pərakəndə satış üzrə baza indeksi (dekabr).

17:30 USD - Filadelfiya Federal Ehtiyat Bankının istehsal fəaliyyəti indeksi.

17:30 USD - ABŞ-da pərakəndə satışın həcmi (dekabr).

22:00 EUR - Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri K. Laqardın çıxışı.

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib.