İqtisadi təqvim: 7 fevral 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər.

14:30 RUB - Rusiyada faiz dərəcəsi haqqında qərarın açıqlanması (fevral).

17:30 USD - ABŞ-da qeyri-kənd təsərrüfatı sektorunda çalışan vətəndaşların sayının dəyişməsi (yanvar).

17:30 USD - ABŞ-da işsizlik səviyyəsinin göstəricisi (yanvar).

17:30 CAD - Kanadada məşğulluq səviyyəsinin dəyişməsi (yanvar).

19:00 CAD - Kanadanın iş aktivliyi indeksi (Ivey PMI) (yanvar).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib.