İqtisadi təqvim: 11 fevral 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər.

13:30 GBP - Böyük Britaniyanın ÜDM göstəricisi (aylıq).

13:30 GBP - Böyük Britaniyanın ÜDM göstəricisi (illik).

13:30 GBP - Böyük Britaniyanın ÜDM göstəricisi (rüblük).

13:30 GBP - Böyük Britaniyanın sənaye istehsalatın həcmi (aylıq) (dekabr).

13:30 GBP - Böyük Britaniyanın aylıq ÜDM göstəricisinin dəyişməsi.

18:00 EUR - Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri K. Laqardın çıxışı.

19:00 USD - ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sisteminin sədri cənab C. Povelin çıxışı.

19:00 USD - ABŞ-nın əmək bazarında mövcud vakansiyaların sayı (JOLTS) (dekabr).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib.