İqtisadi təqvim: 17 fevral 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər.

ABŞ-da qeyri iş günü (Prezident günü).

Kanadada qeyri iş günü (Ailə günü).

03:50 JPY - Yaponiyanın ÜDM göstəricisi (rüblük) (4 rüb).

08:30 JPY - Yaponiyanın sənaye istehsalının həcmi (aylıq) (dekabr).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib.