Sazişlər

1. “Unibank” KB ASC-də Fiziki şəxslər üçün “Margin Trading” şərtləri ilə xarici valyutalarda və digər ticarət aktivlərində konvertasiya arbitraj əməliyyatların aparılması QAYDALARI - Yüklə (.pdf - 370 kb)

2. Forex əməliyyatları üzrə Müqavilə - Yüklə (.pdf - 117 kb) 

3. Qaydalara Əlavə№1 - Vəsaitlərin çıxarılması üçün Elektron Ərizə - Yüklə (.pdf - 28 kb)

4.Qaydalara Əlavə№2 - Vəsaitlərin çıxarılması üçün Ərizə - Yüklə (.pdf - 27 kb)

5.Qaydalara Əlavə№3 - Forex bazarında əməliyyatların aparılması ilə bağlı Risklər barədə Bəyannamə - Yüklə (.pdf - 107 kb)