İqtisadi təqvim: 10 iyul 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər:

16:30 USD – ABŞ-nın istehsalçı qiymətlərinin baza indeksi (PPI) (aylıq) (iyun).

16:30 USD – ABŞ-nın istehsalçı qiymətlərinin indeksi (PPI) (aylıq) (iyun).

16:30 CAD – Kanadada məşğulluq səviyyəsinin dəyişməsi (iyun).

16:30 CAD – Kanadada işsizlik səviyyəsinin dəyişməsi (iyun).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib.