İqtisadi təqvim: 14 iyul 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər:

10:00 GBP - İşsizlik müavinətinin alınması üçün ilkin müraciətlərin sayı (iyun).

10:00 GBP – Böyük Britaniyanın ÜDM göstəricisi (aylıq və 3 aylıq).

10:00 GBP – Böyük Britaniyanın emal sənayesində istehsalın həcmi (aylıq) (may).

13:00 EUR - Almaniyanın iqtisadi durum indeksi ZEW (iyul).

16:30 USD - ABŞ-nın istehlakçı qiymətlərinin baza indeksi (aylıq) (iyun).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib.