İqtisadi təqvim: 27 iyul 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər:

04:00 AUD – Avstraliya Ehtiyat Bankının rəhbərinin müavinin Kentin çıxışı.

12:00 EUR – Almaniyanın mövcud biznes mühitinın və biznes şərtlərinin indeksi (iyul).

14:00 EUR - Fransada ümumi işsizlərin sayı.

16:30 USD ABŞ-da davamlı istifadə olunan mallar üzrə baza sifarişlər (aylıq) (iyun).

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib.