İqtisadi təqvim: 30 iyul 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər:

11:55 EUR - Almaniyada işsizlik göstəricinin dəyişməsi (iyul).

12:00 EUR - Almaniyanın ÜDM göstəricisi (rüblük) (2rüb).

16:30 USD - ABŞ-nın ÜDM göstəricisi (rüblük) (2rüb).

16:30 USD - İşsizlik müavinətinin alınması üçün ilkin müraciətlərin sayı.

*Xəbər saatları Baki vaxtı ilə göstərilib.