İqtisadi təqvim: 14 yanvar 2021-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər:

11:00 EUR - Almaniyanın ÜDM göstəricisi (rüblük).

16:30 EUR - Avropa Mərkəzi Bankının monetar siyasət üzrə bəyanatı.

17:30 USD - İşsizlik müavinətinin alınması üçün ilkin müraciətlərin sayı.

21:30 USD - ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sisteminin rəhbəri cənab C. Pauellin çıxışı.

*Xəbər saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.