İqtisadi təqvim: 27 iyul 2020-ci il tarixində valyuta bazarında baş tutacaq əsas xəbərlər: